Xarxa assistencial

El nostre model assistencial està basat en el model de continuïtat de cures. Ens assegurem que cada jove rebi tractament en un dispositiu que s'adapti al moment específic de la seva problemàtica. La transició entre els diferents recursos es realitza de forma coordinada i flexible permetent així donar una ràpida resposta que redueixi els temps d'espera en el canvi d'un altre dispositiu.

Els diferents nivells d'atenció de què està composat el nostre model són els seguents:

Residencial:

En aquest nivell, es proveeix a la persona afectada d'atenció durant les 24h, intervenint en totes les àrees de la vida personal per mitjà d'un programa terapèutic estructurat i connectat amb la comunitat. Està orientat a persones amb problemes de conducta que fan difícil la seva contenció per part del nucli familiar i social de la persona afectada. aquets tipus de recurs no suposa aïllar a l'inidvidu del seu entorn, sinó que en tot moment s'incorporen estratègies relacionades amb el seu desenvolupament formatiu i social. Durant el temps d'estada es treballa intensament amb la família, i el programa de permisos terapèutics permet una adaptació gradual a la realitat de cada persona i ajuda a desenvolupar estratègies d'afrontament cap a les dificultats pròpies del procés de recuperació.

La nostra unitat residencial disposa de 20 llits.

Hospital de dia:

Aquest dipositiu està orientat a persones amb més possibilitats de control des del seu entorn sociofamiliar amb simptomatologia més moderada, el que permet seguir un programa intensiu i continuar al seu domicili. això facilita que el pacient mantingui el vincle amb el seu entorn familiar, social, acadèmic o laboral.

En alguns casos aquest recurs és una prolongació del tractament residenmcial que permet mantenir la continuïtat terapèutica, com a pas previ al seguiment de Consultes Externes.

El nostre hospital de dia disposa de 25 places.

Consultes externes:

Adreçat a joves amb simptomatologia lleu o moderada i amb suficient contenció familiar i motivació per a seguir el tractament.

Aquest dispositiu s'utilitza per al seguiment de pacients que han passat per altres recursos orientat a la prevenció de recaigudes i al menteniment de la relació terapèutica.

En tots els dispositius la intervenció és interdisciplinar atenent totes les necessitats que pugui tenir l'individu.

bytalking
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.